# گفتار_نیک

هو الحکیم

مراقب افکارت باش.....................آنها به گفتار تبدیل میشوند مراقب گفتارت باش....................آنها به کردار تبدیل می شوند مراقب کردارت باش....................آنها به عادت تبدیل می شوند مراقب عاداتت باش...................آنها ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 55 بازدید