(( جمعه ))

آهنگ جمعه با صدای ((فرهاد)) .این آهنگ را با ریتم 6/8 اسلو راک بزنید.

 

(Cm)توی قاب (G#)خیس این(Fm) پنجره ها          (Bb)عکسی از(Gm) جمعه (G#)غمگین می بینم

(Cm)چه سیاهه به(G#) تنش(Fm) رخت عزا         (Bb) تو چشاش(Gm) ابرای(G#) سنگین می بینم

(Cm)داره از ابر(G#) سیاه خون(Cm) می چکه        (Cm)جمعه ها (G#)خون جای(Cm) بارون می چکه

(Fm)نفسم در(G#) نمی یاد                 (Fm) جمعه ها (Cm)سر نمی یاد

(Fm)کاش می بستم(G#) چشامو        (Fm)این ازم(Cm) بر نمی یاد

(Cm)عمر جمعه به هزار(G#) سال(Fm) می رسه       (Bb) جمعه ها (Gm)غم دیگه (G#)بیداد می کنه

(Cm)آدم از(G#) دست خودش (Fm)خسته می شه    (Bb)با لبای (Gm)بسته (G#)فریاد می کنه

(Cm)داره از ابر(G#) سیاه خون(Cm) می چکه          (Cm)جمعه ها (G#)خون جای(Cm) بارون می چکه

(Fm)جمعه وقت (G#)رفتنه               (Fm)موسم دل(Cm) کندنه

(Fm)خنجر از (G#)پشت می زنه       (Fm)اونکه همراه(Cm) منه

(Cm)داره از ابر(G#) سیاه خون(Cm) می چکه         (Cm)جمعه ها (G#)خون جای(Cm) بارون می چکه

 

/ 0 نظر / 12 بازدید