هو الحکیم

مراقب افکارت باش.....................آنها به گفتار تبدیل میشوند مراقب گفتارت باش....................آنها به کردار تبدیل می شوند مراقب کردارت باش....................آنها به عادت تبدیل می شوند مراقب عاداتت باش...................آنها ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 55 بازدید
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
2 پست
آذر 86
2 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
2 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
2 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
3 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
4 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
4 پست
مهر 84
3 پست
شهریور 84
5 پست
مرداد 84
5 پست
تیر 84
3 پست
خرداد 84
2 پست
اسفند 83
2 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
2 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
4 پست
شهریور 83
4 پست
مرداد 83
4 پست
تیر 83
4 پست
خرداد 83
7 پست
اسفند 82
9 پست
بهمن 82
1 پست