آهنگهای پاپ

جمعه ۱۳ آبان ،۱۳۸٤
برگشتم

 

سلام به همه دوستان

يه خبر خوب.......

بايد به عرض برسونم که من تهران افتادم و آخر هفته (پنجشنبه و جمعه) تعطيلم و می تونم به اينجا سر بزنم و به روز کنم.

از همه شما به خاطر دعاها و نوشته هاتون ممنونم.

هفته بعد هم آهنگ براتون می ذارم.

به اميد ديدار

 

شهر من. من به تو می انديشم.............نه به تنهايی خويش

تبلیغات رایگان برای حرفه شما