آهنگهای پاپ

سه‌شنبه ٢٢ شهریور ،۱۳۸٤
my all from.... mariah carey

در این تنهایی که خواب از چشمانم ربوده است.........

به تو می اندیشم........

می دانی اگر دوست داشتن تو کار اشتباهی است.......

پس قلبم به من اجازه نمی دهد کار درستی انجام دهم..........

چرا که در تو غرق شدم.........و هرگز بدون تو در کنارم......

نجات نخواهم یافت...........من همه وجودم را نثار می کنم........

تا تنها یک شب دیگر در کنار تو باشم.........

تمامی زندگیم را به خطر می اندازم..........

تا تو را یک بار دیگر در کنارم حس کنم.........

چرا که قادر نیستم تنها با خاطره سرودمان زندگی کنم...............

من همه وجودم را در راه عشق تو فدا میکنم.............محبوبم....

می توانی مرا حس کنی.......و تصور کنی من به چشمانت خیره شده ام..........

تو را به روشنی می بینم.......زنده و جاودانه در ذهنم جای گرفتی..........

با این حال همچون ستاره بخت من......از من دور هستی.....................

من همه وجودم را نثار می کنم....تا تنها یک شب دیگر در کنار تو باشم...........

تمامی زندگیم را به خطر می اندازم....تا تو را یک بار دیگر در کنارم حس کنم..........

چرا که قادر نیستم تنها با خاطره سرودمان زندگی کنم..........

من امشب......امشب همه وجودم را در راه عشق تو فدا می کنم

(my all from mariah carey)

تبلیغات رایگان برای حرفه شما