آهنگهای پاپ

شنبه ۱٩ دی ،۱۳۸۳
زندون دل - فريدون فروغی

با سلام به همه دوستان خوبم

مي بخشيد اگه من دير وبلاگمو به روز مي كنم چون داريم به زمان كنكور كارشناسي ارشد نزديك مي شيم و من بايد بيشتر درس بخونم.

براي امروز آهنگ زندون دل از شادروان فريدون فروغي براتون قرار مي دم. شعر و موسيقي اين آهنگ از ويليام خنو مي باشد.

اين آهنگ را با ريتم 6/8 كه در پايين توضيح ميدم بزنيد.

فريدون فروغي

Cm.......G7....................................G..............G#.............Cm

پشت اين پنجره ها دل مي گيره..........غم و غصه دلو تو مي دوني

Cm..................G7...............G....................................G#.................

وقتي از بخت خودم حرف مي زنم...... چشام اشك بارون مي شه تو مي دوني

Cm..........G#...............................A#...........................

عمريه غم تو دلم زندونيه............دل من زندون داره تو مي دوني

Cm..........G#.................................A#.......................................

هر چي بهش مي گم تو آزادي ديگه......ميگه من دوست دارم تو مي دوني

Cm.......G#....................................A#................G#..................

مي خوام امشب با خدا شكوه كنم........شكوه هاي دلمو تو مي دوني

Cm.............G#.....................................A#..........................

بگم اي خدا چرا بختم سياس...........چرا بخت من سياس تو ميدوني

Cm........G#...............A#..................G#.............A#....................

پنجره بسته مي شه شب مي رسه......چشام آروم نداره تو مي دوني

Cm..............G#............A#.................G#................A#...........

اگه امشب بگذره فردا مي شه........مگه فردا چي ميشه تو مي دونی

 

عمريه غم تو ...

 

راهنماي آكوردها :

Cm الگويش Am باره 3

G# الگويش E باره 4

G الگويش E باره 3

G7 الگويش E7 باره 3

A# الگويش E باره 6

 

راهنماي ريتم 6/8 اسلو راك - شكل دوم:

این ریتم همانند ریتم اسلو راک از 8 ضرب تشکیل شده است و تمامی ضرب ها را باید با انگشت i بزنید.

ضرب اول روی کل سیم ها از بالا به پایین بدون آپوگادو با زمان چنگ

ضرب دوم سکوت با زمان دولاچنگ

ضرب سوم روی سیم های زیر از پایین به بالا با زمان دولا چنگ

ضرب چهارم روی سیم های زیر از بالا به پایین با زمان دولا چنگ

ضرب پنجم روی سیم های زیر از پایین به بالا با زمان دولا چنگ

ضرب ششم روی سیم های باس از بالا به پایین با زمان چنگ

ضرب هفتم روی سیم های زیر از بالا به پایین با زمان چنگ

ضرب هشتم روی سیم های زیر از بالا به پایین با زمان چنگ

تبلیغات رایگان برای حرفه شما