آهنگهای پاپ

پنجشنبه ٢۸ خرداد ،۱۳۸۳
اونيکه می خواستی-مرجان

برای امروز به درخواست دوست خوبم حمید که آموزش ریتم 6/8 شکسته (شکل دوم اسلوراک) را خواسته بود برایتان آهنگ اونیکه می خواستی از خانوم مرجان رو آکوردگذاری کردم.توضیحات درباره ریتم این آهنگ در پایین صفحه آمده است.

marjan

*اونیکه می خواستی*

A#.........F#...........................C#..................G#m..........B..............D#m

اونیکه می خواستی تو غبارا گم شد.....مرغی شد و پشت حصارا گم شد

A#.........F#...............C#....................G#m............B............D#m

اسم تو رو روبال مرغا نوشت..................رو کنده سبز درختا نوشت

A#.....F#.........۰۰۰.............C#.............G#m....................D#.........D#m

یه روز که بارون می یومد بهش گفت.......یه روز دیگه رو موج دریا نوشت

A#......F#....................C#.............G#m............D#...............D#m

دریا با موجاش اونو از خودش روند........مرغ هوا پر زد و اونو گریوند

A#.........F#.........................C#................G#m..........B................D#m

اونیکه می خواستی تو غبارا گم شد...مرغی شد و پشت حصارا گم شد

A#.....F#........................C#.................G#m.............D#.......D#m

باد اومد و تو جنگلا قدم زد.................اسم تو رو از همه جا قلم زد

A#.......F#............................C#................G#m................D#.....D#m

ببین جدایی چه به روزش آورد...........چه سرنوشتی که براش رقم زد

A#.........F#..........................C#.............G#m..............B...............D#m

(اونیکه می خواستی تو غبارا گم شد...مرغی شد و پشت حصارا گم شد)2

راهنمای آکورد ها :

D#m الگویش Am باره 6

B الگویش E باره 7

G#m الگویش Em باره 4

C# الگویش A باره 4

F# الگویش C باره 6

D# الگویش A باره 6

راهنمای ریتم 6/8 شکل دوم اسلو راک :

این ریتم همانند ریتم اسلو راک از 8 ضرب تشکیل شده است و تمامی ضرب ها را باید با انگشت i بزنید.

ضرب اول روی کل سیم ها از بالا به پایین بدون آپوگادو با زمان چنگ

ضرب دوم سکوت با زمان دولاچنگ

ضرب سوم روی سیم های زیر از پایین به بالا با زمان دولا چنگ

ضرب چهارم روی سیم های زیر از بالا به پایین با زمان دولا چنگ

ضرب پنجم روی سیم های زیر از پایین به بالا با زمان دولا چنگ

ضرب ششم روی سیم های باس از بالا به پایین با زمان چنگ

ضرب هفتم روی سیم های زیر از بالا به پایین با زمان چنگ

ضرب هشتم روی سیم های زیر از بالا به پایین با زمان چنگ

برای توضیحات بیشتر و دیدن ملودی این آهنگ و شکل ریتم به کتاب آهنگهای پاپ برای گیتار کلاسیک صفحه 102 مراجعه کنید.

امیدوارم همیشه موفق باشید.

email : popmusicguitar@yahoo.com

تبلیغات رایگان برای حرفه شما