آهنگهای پاپ

یکشنبه ٢ فروردین ،۱۳۸۳
خواب - عارف

(( خواب ))

امروزآکوردهای آهنگ زیبای خواب با صدای خواننده محبوب ((عارف)) را می گذارم.

این آهنگ را با ریتم 6/8 بنوازید.امیدوارم از نواختن این آهنگ لذت ببرید.

E.................F................................................G...................Am

دیشب خواب تو را دیدم......................... چه رویای پر شوری

E......................F...........................................G........................Am

انگار که توی خواب دیدم....................... تو سالها از من دوری

E....................F........................G....................Am

تو را توی باغی دیدم که سر تا سر خزان بود

E...................F........................G..................Am

هزارون چشم پر زاشک به طاق آسمون بود

E...........F.........G............Am

( لا لا     لا لا      لا    لا لا لا )2

E..........................Dm...........................E

مثال عکس قرص ماه میون آب نشستی

E.........................................F................................

تا دست بردم بگیرمت پر چین شدی شکستی

E......................................Dm.........................E

آه ای فلک نفرین به تو ببین چه می کشم من

E...........................F..........................

جدا از آن مهرآفرین میون آتشم من

E..........F........G.............Am

( لا لا     لا لا    لا    لا لا لا )2

 

تبلیغات رایگان برای حرفه شما