آهنگهای پاپ

شنبه ٢٤ شهریور ،۱۳۸٦
قبولی کارشناسی ارشد

یه خبر خوشحال کننده:

در هفته گذشته که تولد بهناز خانوم گل بود

من بالاخره در کنکور کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد) در همون رشته ای که می خواستم قبول شدم.

تبلیغات رایگان برای حرفه شما